Чат ботовете могат да използват различни маркетингови функции, като предлагане на продукти и услуги, изпълнение на поръчки, предоставяне на информация за кампании и промоции, даване на промоционални кодове и оферти, анализ на поведението на клиентите и извличане на инсайти за подобряване на маркетинговите стратегии.

Също така, чат ботовете могат да бъдат интегрирани с други маркетингови инструменти, като CRM системи и аналитични платформи, за да се получат по-подробни данни и успешно да се използват в маркетинговите активности.