Чат бот е програма, която може да използва чат интерфейс за да отговаря на въпроси и извършва дейности, като даване на информация и изпълнение на команди.

Чат ботовете се използват често в социалните мрежи и месайнджъри, както и за да подобрят интерактивността на уебсайтове.

Те се обучават с голяма маса данни и могат да се адаптират до различни езици и ситуации.