icon-1@2x

Генериране на трафик

Настройка реклама и трафик в Facebook/Instagram, регулярен анализ

icon-2@2x

Лендинг страници

Създаване на продаващи лендинг странци с дизайнерско оформление

icon-2@2x

Лендинг страници

Създаване на продаващи лендинг страници с дизайнерско оформление

icon-3@2x

Поддръжка

Цялостно изграждане и предаване на крайното решение с обучение за работа, техническа помощ

icon-4@2x

Продажбени фунии

Чат Бот за различни платформи (Facebook, Viber, Telegram) за привличане на нови клиенти

icon-4@2x

Продажбени фунии

Чат Бот за различни платформи (Facebook, Viber, Telegram) за привличане на нови клиенти